انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

گروه اینترونشنال کاردیولوژی ،بزرگترین گروه بخش داخلی است و واجد بیشترین تعداد اعضای هیات علمی اینترونشنال کاردیولوژیست در کشور است . در حال حاضر 18 عضو هیات علمی تمام وقت در این گروه فعالیت دارند.
کت لب مرکز واجد 5 اتاق آنژیو گرافی بزرگسال است که در آنها اقدامات آنژیو گرافی کرونر ، آنژیو پلاستی کرونر و تعبیه استنت های کرونری ، آنژیو گرافی عروق محیطی ( پریفرال ) ، کاتتریسم قلب چپ و راست، والوولوپلاستی میترال و پولموز ، کوارکتوپلاستی ( درمان غیر جراحی کوارکتاسیون آئورت با بالون و استنت ) ، استنت گذاری شرایین محیطی مانند کاروتید ، بیوپسی و کاتتریسم بیماری های مادرزادی قلب در بزرگسالان انجام می گردد.
 
denizli escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort
beşiktaş escort
izmit escort